آثار حجمی و تندیس با پوشش طلا

نکات قابل توجه

آثار هنری ارایه شده در این پایگاه عمدتاَاز پرندگان، ماهیان و دریا زیستان تاکسی درمی شده اند و یا از چوب ساخته شده و پس از طراحی با ورق طلا پوشش داده شده و سپس انجام عملیات ماندگاری با محافظ مخصوص کوتینگ گردیده اند. در مرحله پایانی بر اساس طرح اولیه در قاب جاسازی و کل قاب در مقابل عبور ذرات موجود در هواپ ک شده است

کدام دسته از محصولات را می توان سفارش داد؟

تنها آثار موجود در این بخش سایت - که تصاویر آن در زیر مشاهده می شود - قابل خریداری - و نه سفارش - هستند. روش خرید نیز همانند خرید سایر آثار هنری است، به راهنمای خرید مراجعه نمایید..

قیمت

با توجه به منحصر به فرد بودن این آثار و عدم امکان ساخت نمونه  دیگر که دقیقا مشابه با نمونه قبلی باشد، قیمت ها ثابت بوده و مشمول تخفیفات دوره ای حراج ها و یا مناسبت ها نخواهند بود.  

        راهنمای خرید
خرید
هنر برای شما | تندیس سیمرغ با پوشش طلا|at4u.ir

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
سیمرغ اقسانه ای با پوشش طلا /شماره تندیس 11
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
ماهی تاکسی درمی شده با پوشش طلا و نقره /شماره تندیس 12
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
صدف تزیینی روی میز کار با پوشش طلا /شماره تندیس 13
            

 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
صدف تزیینی روی میز کار با پوشش طلا /شماره تندیس 14
            

 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
نارگیل تزیینی روی میز کار با پوشش طلا /شماره تندیس 15
            

 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
مرجان مطلا /شماره تندیس 16
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
صدف تزیینی مطلا /شماره تندیس 17
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
صدف مطلا گوشواره تزیینی /شماره تندیس 18
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
گوشواره مطلا /شماره تندیس 19
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
گوشواره مطلا/شماره تندیس 20
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • art4u.ir|هنر برای شما

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا
سینه ریز مطلا/شماره تندیس 21
            

 • art4u.ir|هنر برای شما
 • art4u.ir|هنر برای شما