"مزیت های رقابتی "هنر برای شما

 

 

مزیت های رقابتی "هنر برای شما"

 

 

تعریف مزیت رقابتی، مزیت رقابتی چیست؟:
مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل و توانمندی هایی است که ما را به ارائه‌ی عملکردی بهتر از دیگران قادر می سازد. به عبارتی دیگر، مزیت رقابتی ترکیبی از توانمندی هاست که ما را موفق تر از دیگران نموده و باعث می شود کار کیفی و خدمات ما به راحتی قابل تقلید نباشد.

مزیت رقابتی :
ارتباطی مستقیم با ارزش های سازمانی داشته و نتایج آن در کیفیت محصول و یا ارائه‌ی خدمات به مشتری مشاهده می شود.
 

دسترسی به مزیت رقابتی:
برای دستیابی به مزیت های رقابتی خود، باتوجه به موقعیت خارجی، توانمندی های داخلی را نیز مورد توجه قرار داده ایم . ما می دانیم که این مسیر فرایندی دنباله دار است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری ما منجر می شود. ما برای اینکه همواره برتر از رقبا باشیم باید مزیت های رقابتی پایداری خلق نماییم که برای مشتریان ما ارزشمند باشد و عملکردی شایسته از خود بر جای گذاریم. از سوی دیگر بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی ما توسط رقبا تقلید می شود. هرچند با کیفیت پائین تر. !!! لذا باید بدنبال مزیت رقابتی پایدار و با فاصله ای دست نیافتنی با دیگران باشیم.
 

مزیت رقابتی پایدار:
ایجاد و حفظ پایدار مزیت رقابتی، مستلزم وجودشایستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. منابع سازمانی ما شامل انواع دارایی ها، توانمندی ها، فرایندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و... است . ما این منابع و شایستگی ها را در سه دسته بندی محسوس، نامحسوس و توانمندی های سازمانی بگونه ای کنترل و مدیریت می نماییم که استراتژی های ارزش آفرین خود را توسعه داده و اجرا نماییم
 

قابلیت های هنر برای شما:
ترکیبی از توانمندهای ما در حلقه هنرمندان، متخصصان و مهارت ها، تجارب، دانش و رفتارهای ایشان است که در نگرش ها، ارزش ها، افراد، سیستم، فرایندها و ساختارهای سازمانی ما منعکس می شود. این قابلیت ها در قالب فرایندهای سازمانی، ما را برای بدست آوردن اهداف مورد نظر حمایت می کنند. خدمت به مشتری، توانمندی برای توسعه محصولات برتر، نوآور بودن ایده ها و خدمات و آثار هنری از نتایج این امر است.
 

 • عوامل دستیابی ما به موقعیت های ممتاز:
  دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار مبتنی بر موارد زیر است.
  1- ارزشهای سازمانی برتر و اعتقاد به ماموریت و اهداف سازمانی
  2- بهبود دائمی فرایندها
  3- ارائه خدمات برتر به مشتریان که برای ایشان ارزشمند باشد
  4- شناخت و درک صحیح از نیازهای فعلی و آتی بازار
  5- ارائه خدمات برتری که توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نباشد

 • ماموریت ما و تاثیر رقابت رقبا در محدوده فعالیت
         * می خواهیم تا اثر هنری را بی واسطه غیر به دست هنر دوستان برسانیم( بی واسطه بودن فرایند از مزیت های رقابتی ماست)
        
  * می خواهیم تا فضایی برای عرضه آثار هنرمندان ایجاد کنیم (فراوانی آثار هنری و اعتبار ما، تهدیدها را از بین می برد)
        
  * می خواهیم تا ارزش های ملی و مذهبی خود را در قالب هنر پاس داریم (رقبای ما کمتر به این امر توجه دارند)
        
  * می خواهیم تا پایگاه و مرجعی علمی برای هنر جویان و هنر پژوهان باشیم ( علمی بودن پایگاه و ایجاد کارگروه های تخصصی از مزیت های رقابتی ماست)
        
  * می خواهیم تا هنر را در نگارخانه چشم های زیبای جهانیان مهمان کنیم( در این ماموریت رقبا همکار ما هستند، فعالیت آنها فعالیت ما را پشتیبانی می کند)
        
  * می خواهیم تا آثار برگزیده و چشم نواز و پاک هنر ایران و جهان را در منظر مخاطبان جهانی خود قرار دهیم (استانداردهای ملی را به استاندارد های جهانی و از آنجا به استانداردهای "هنر برای شما"ارتقاء داده ایم و لذا به مزیت های رقابتی ویژه دسترسی پیدا کرده ایم)
        
  * می خواهیم تا گونه های مختلف هنر خصوصا هنر خوشنویسی را در تمامی عرصه ها، مردمی و قابل دسترس کنیم( رقبا فعالیت خاصی ندارند)
        
  * می خواهیم تا نمونه ها و الگوهای خوشنویسی و آثار اساتید هنر را در اختیار مردم هنردوست قرار دهیم. ( با این هدف سطح انتظار مشتریان خود را بالا می بریم و از رقبا فاصله می گیریم)
        
  * می خواهیم تا آموزش هنر را به آسان ترین روش در اختیار همگان قرار دهیم ( با این هدف سطح انتظار مشتریان خود را بالا می بریم و آنها را به استانداردهای "هنر برای شما" فراخوانده و فاصله خود و رقبا و مزیت های رقابتی خود را افزایش می دهیم.)
   

 • روش ها و فرایندها
  و اما برای رسیدن به این ماموریت از روش های زیر استفاده می نماییم:
          * ایجاد کارگروه های تخصصی برای انجام امور.
          * ارایه‌ی آثار هنری در بخش های مختلف سایت و فروش آن.
          * برگزاری نمایشگاه های هنری در داخل و خارج از کشور.
          * حمایت از هنرمندان از طریق معرفی رزومه و آثار ایشان و نیز اختصاص صفحات نمایشگاهی مجازی با تخفیف ویژه.
          * امانت فروشی آثار هنرمندان در رشته های مختلف.
          * ارزشیابی و قیمت گذاری آثار هنری.
          * برگزاری حراج های دوره ای حقیقی و مجازی.
          * چاپ و نشر آثار هنری.
          * برگزاری جلسات و سمینارهای تخصصی هنری.
          * آموزش های هنری و استانداردهای هنری.
          * انجام سفارشات مشتریان .
          * ارائه‌ی خدمات خاص.
          * اطلاع رسانی از فعالیت های هنر متعالی داخل و خارج از کشور.
          * ارائه‌ی خدمات مشاوره. 
          * همکاری با دانشگاه ها.
          * همکاری با موزه های هنری در جهان اسلام.
          * ارائه‌ی دانستنیها و خلاقیت های هنری.
          * ارائه‌ی مشاوره های فنی،تخصصی و هنری برای خرید آثار .

 •  ارزش ها
  اما مهمترین عامل در مزیت های رقابتی ما ارزش های سازمانی ماست. ارزش های سازمانی اجازه تخطی از اصول بنیادین را نمی دهد. تمامی فعالیت های ما الزاما می بایست در چارچوب ارزش های سازمانی تعریف شده‌ انجام پذیرد. این ارزش ها مبنای اتخاذ روش‌ها، فرایندها و عملیات ما گردیده است. برمبنای ارزش های تعریف شده‌ی ما:
           * کسب سود به هرقیمتی توجیه پذیر نیست و ما هر درآمدی را حلال نمی دانیم.
  (ممکن است این ارزش درآمد ما را کاهش دهد ولی ما برکت مال را انتخاب می نماییم. اثرات وضعی مال حلال را رصد می کنیم که همانا رشد بیش از پیش فعالیت های ماست. پافشاری بر این ارزش مشتریان ما را خاص  می نماید، آنها را از مشتریان گذری به مشتریان وفادار تبدیل می کند، )


 •          * هدف وسیله را توجیه نمی کند. بسیاری از روش های تجارت موجود حرام و یا حداقل شبهه ناک است.
  ( ما درآمد حاصل از غش و یا دروغ را حلال نمی دانیم. صداقت ظرط ماندگاری ماست. در این باره سخن بسیار داریم)


 •         * ارتباط با مشتریان براساس جایگاه انسانی آنها در نظام الهی تعریف می شود.( بر این اساس حقوق متقابل مشتری و هنر برای شما را تعریف نموده ایم. بر این اساس معتقدیم که هر معامله حقوق دو جانبه ای را تعریف می کند. هرگونه خدعه، دروغ گویی، جلوه دادن کالا بیش از حد واقعی، مطرح نکردن عیوب و ... از مصادیق غش در معامله است و موجب ابطال معامله. از سوی دیگر حق دادنی است و از جمله حقوق مهم، حق الناس است که حتا شهادت آن را محو نمی کند. این پایه‌ی حقوق مشتری در اسلام است که با هیچ شعار مشتری محور در دنیای تجارت کنونی قابل قیاس نیست. چرا که همه‌ی شعارها در تمام مدل های بازاریابی برای جلب مشتری و کسب درآمد است و نه اجرای حدود الهی!)


 •         * همانگونه که خود به اخلاق پایبندیم، انتظار پایبندی متقابل را از مشتریان خود داریم.
  (بر این اساس از دروغ های رایج جامعه نظیر مشتری محوری و ... پرهیز می کنیم و احترام به مشتری را بر اساس حقوق متقابل و جایگاه انسانی ایشان و نه میزان دارایی و یا چشم داشت به میزان خرید تعریف نموده ایم. گرچه دوام فرایندهای ما وابسته به مشتریان ماست ولی دلیل همکاری با هرنوع مشتری نیست. به همین دلیل مشتریان وفادار ما، انتخابی هستند، افرادی فرهیخته، با ادب و اخلاقی قابل احترام که در جایگاه دوستان ما قرار دارند.اعتماد و شخصیت ایشان مهمترین عامل توسعه فعالیت ماست.)


 •          * صداقت و اعتماد، عنصر محوری رفتار ماست و این انتظار دو جانبه است. (ما این اصول را رعایت می نماییم. بدیهی است مشتریانی که از اعتماد ما سوء استفاده نمایند، در فهرست سیاه معامله کنندگان قرار می گیرند. این امر در ظاهر به درآمد ما ضربه می زند اما استانداردهای ما را فراتر از سطح جهانی قرار می دهد. ما برای تبدیل شدن به الگویی جهانی، به استانداردهایی فراتر از سطح جهانی نیازمندیم)


 •          * ما کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم،


 •         * گرچه در استراتژی و راهبرد خود به م
  دل "اقیانوس آبی" نایل شده ایم، اما این افتخار باعث تعیین قیمت های انحصار گرانه توسط ما نخواهد شد. ( گرچه توسعه روش های تولید بعضا بیش از دو سال در تحقیق و توسعه به طول انجامیده و انجام پژوهش ها زمان و هزینه های زیادی را بر ما تحمیل نموده است، با اینحال موجب گردیده در روش های تولید به کیفیت بالایی دست یابیم که بر اساس همین کیفیت بتوانیم آثار تولیدی را ضمانت نماییم. از سوی دیگر این وثژگی باعث نمی شود به انحصار قیمت روی آوری آوريم چرا که ارزش های دینی و ضوابط شرعی چنین اجازه ای را به ما نمی دهد)


 •         
  * انصاف و انعطاف از روش های مورد پذیرش ما در بازاریابی و ارتباط با مشتریان، زیر سایه‌ی ارزش های سازمانی ماست.


 •          
  * شفافیت و اطلاع رسانی از جمله حقوق مشتریان و مخاطبان ماست. (به همین لحاظ فرایندهای اطلاع رسانی متنوعی را برای ایجاد اعتماد و تبدیل مشتریان موردی به مشتریان وفادار تعریف و توسعه داده ایم. این امر ضامن تداوم حرکت ما و مزیت رقابتی ماست)

 •        * ما فرایندها و عملیات خود را تعریف و اطلاع رسانی نموده‌ایم. (ایجاد صفحات شخصی یک از فرایندهای هزینه بری است که بدین منظور انجام داده ایم. کلیه مشتریان ما می توانند سوابق کلیه مکاتبات، پرداخت ها و سفارش های خرید و یا تولید خود را در صفحه‌ی شخصی خود ملاحظه نمایند.این امر ضامن تداوم حرکت ما و مزیت رقابتی ماست)


 •            * ماحقوق شرعی در تجارت الکترونیک و محدوده‌ی کاری خود را تعریف می کنیم و بدان پای بند هستیم.(
  این امر ضامن تداوم حرکت ما و مزیت رقابتی ماست)


 •           * آثار ارائه شده توسط ما در سایت، بر اساس اصول شرعی، اخلاقی و جایگاه انسان در نظام الهی انتخاب شده و بی استثناء پاک و منزه اند. از این روی در بین پایگاه های هنری جهان به عنوان پایگاهی پاک، امن و حتا قابل دسترس برای کودکان برگزیده شده ایم. (
  این امر ضامن تداوم حرکت ما، جلب اعتماد مخاطب و مزیت رقابتی ماست)


 •           * امانت داری از ارزش های سازمانی ماست که آن را از پیامبر صادق و امین خود آموخته ایم. باور جمعی به امانت داری و نامگذاری آن پدر امت در جامعه‌‌ی جاهیلت عربی به "محمد امین" عامل اصلی در توسعه اسلام بود. ایکاش جامعه‌ی اقتصادی ما نیز اهمیت این عنصر بنیادین را در عرصه حرکت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درک می کرد.(
  این امر ضامن تداوم حرکت ما، جلب اعتماد مخاطب و مزیت رقابتی ماست)


 •           * گفتیم که کیفیت محصول از ارزش های بنیادین و سازمانی ماست. در دنیای تجاری امروز روش های بسیاری برای اطمینان بخشی به مشتریان تعریف شده است اما هیچ روشی نظیر اطمینان تولیدکننده به اثر خود در مخاطب ایجاد آرامش نمی کند. بدین لحاظ ضمانت و ارایه شناسنامه آثار هنری را تعریف و به عنوان فرایند اصلی خود جاری سازی نموده ایم. (
  این امر ضامن تداوم حرکت ما، جلب اعتماد مخاطب و مزیت رقابتی ماست)
            * علاوه بر تعریف و اعتقاد به ارزش ها و اجرای دقیق فرایندها، عامل مدیریت را نیز به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت باید لحاظ نمود. امیدوارم سابقه 36 ساله‌‌ی اینجانب در امور هنری، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی، موجب تعالی سازمانی و دسترسی هرچه سریع تر ما به اهداف گردد. ( آگاهی از این
  امر موجب تداوم حرکت ما، جلب اعتماد مخاطب و مزیت رقابتی ماست)