ثبت نام در هنر برای شما

 

ثبت نام در "هنر برای شما"

این پایگاه با جمع آوری و دسته بندی موضوعات مد نظر مشتریان بر آن است که به عنوان پلی استوار بین هنرمندان و خریداران آثار هنری اقدام نماید. برای ثبت نام به ذیل صفحه مراجعه نمایید

نکات قابل توجه

درصورتي که براي اولين بار به اين سامانه مراجعه نموده ايد توصيه مي شود ابتدا قوانین سایت را مطالعه و پس از آن نسبت به مراحل ثبت نام اقدام نماييد

مزایای ثبت نام در "هنر برای شما"

ارسال آخرین اطلاعات و اخبار هنری مرتبط با پایگاه از طریق نشریه الکترونیکی ، پیامک و غیره
ارسال آخرین اطلاعات راجع به محصولات تولیدی هنر برای شما
در نظر گرفتن تخفیف برای اعضای فعال در خرید محصولات
در نظر گرفتن تخفیف در خرید محصولات سوم به بعد تومان
برگزاری حراج های و یژه مخصوص اعضای خانواده هنر برای شما با اطلاع رسانی درون خانواده
شرکت در مسابقات عمومی
ارائه بن تسهیلات و خدمات فرهنگی و اجتماعی(هنر کارت) برای اعضای ممتاز هنر برای شما

 شرایط و قوانین ثبت نام

فرم ثبت اطلاعات متقاضیان عضویت در خانواده هنر برای شما

عزیز گرانپایه. از اینکه با تکمیل فرم زیر در خانواده هنر برای شما عضو می شوید احساس مباهات می نماییم . با امید ارائه خدماتی بی بدیل، مدیریت امور مخاطبان