حراج ها در سایت

.در مناسبت های ملی مذهبی و یا روز های خاص، پایگاه اینترنتی "هنر برای شما" اقدام به برگزاری حراج سفارش آثار می نماید. از ویژگی های این نوع حراج ها مناسبتی بودن و زمان مند بودن آنهاست . بدین معنا که در ایام و ساعات خاصی انجام می پذیرد. از سوی دیگر با توجه به محدود بودن تولید سفارشات توسط هنرمندان مرتبط با سایت، با محدودیت تعدادی در پذیرش نیز روبروهستیم. بدیهی است با پایان یافتن تعداد پذیرش منظور شده، حراج سفارش آثار می تواند حتا قبل از زمان اعلام شده به اتمام برسد. پیشنهاد ما آنست که برای سرعت در انجام مراحل ثبت نام در حراجی ها قبلا اطلاعات شخصی خود را در سایت وارد و کد مشتری را دریافت نمایید . تا در فرصت کوتاه برای ثبت سفارش در زمان اعلام حراجی، دچار کمبود زمان نگردید.

. .در هر فصل پایگاه اینترنتی "هنر برای شما" با اطلاع رسانی قبلی اقدام به برگزاری حراج آثار موجود می نماید. از ویژگی های این نوع حراج ها زمان مند بودن آنهاست . بدین معنا که در دهه آخر ماه های خرداد، شهریور، آذر و اسفند ماه انجام می پذیرد. علاوه برآن در دهه های منتهی به ایام خاص نظیر روز پدر، روز مادر، روز پزشک، روز مهندس، روز پرستار و ...نیز با اعلام قبلی برگزار می گردد. با توجه به محدود بودن آثار با محدودیت تعدادی در پذیرش نیز روبروهستیم. بدیهی است با پایان یافتن تعداد پذیرش منظور شده، حراج خرید آثار می تواند حتا قبل از زمان اعلام شده به اتمام برسد پیشنهاد ما آنست که برای سرعت در انجام مراحل ثبت نام در حراجی ها قبلا اطلاعات شخصی خود را در سایت وارد و کد مشتری را دریافت نمایید . تا در فرصت کوتاه برای ثبت سفارش در زمان اعلام حراجی، دچار کمبود زمان نگردید

در این نوع حراج یک یا چند اثر هنری برای امور خیریه و تحت نظر این موسسات در ایام و ساعات خاصی برگزار و به بالاترین مبلغ و پیشنهاد فروخته می شود . مبلغ مزبور به صورت صد درصد در اختیار موسسه مزبور قرار گرفته و رسید آن در سایت به نمایش گذارده می شود

این نوع حراج برای خانواده هنر برای شما بوده و در زمان لازم از طریق ایمیل و یا پیامک اطلاع رسانی می شود
زمان این نوع حراج حداکثر 4 ساعت خواهد بود