راهنمای پاسپارتو

 
 

پس از ورود به بخش تعیین قیمت  مطابق شکل زیر بر روی باکس شخصی سازی پاسپارتو کلیک کنید

 
 

 
 

صفحه زیر ظاهر می شود

در بخش انتخاب پاسپارتو یکی از شماره ها را مطابق با سلیقه خود انتخاب کنید ،به عنوان مثال پاسپارتوی شماره 311 برای ادامه و مراحل بعدی باید این شماره را به یاد داشته باشید

حال روی تصویر پاسپارتو کلیک کنید

حال ابعاد پاسپارتو را معادل با ابعاد اثر هنری مد نظ انتخاب و شماره پاسپارتو را از منوی باز شدنی تعیین نموده و روی دکمه  درخواست اطلاعات پاسپارتو کلیک کنید

مشخصات کامل  پاسپارتو انتخابی شما در کادر زیر نمایان می شود

 
 

 
 

حال کد پاسپارتو را  - آبی رنگ- در کلیپ بورد ذخیره نموده صفحه را ببندید و در صفحه اصلی در محل ورود کد پاسپارتو کپی نمایید

 
 

کار انتخاب پاسپارتوی شما به اتمام رسیده است