لیست قیمت آثار هنری این بخش
قیمت به ریال کد اثر هنری ابعاد مشخصات نام اثر شماره اثر
34000000 t11si 120*60 cm سیمرغ افسانه ای / پایه چوب / با پوشش طلا و نقره سیمرغ افسانه ای تندیس شماره11
2500000 t12fi 21*20 cm ماهی تاکسی درمی شده با پوشش طلا و نقره ماهی مطلا تندیس شماره12
450000 t13sa 90 mm صدف تزیینی روی میز کار با پوشش طلا صدف تزیینی تندیس شماره13
350000 t14sa 85 mm صدف تزیینی روی میز کار با پوشش طلا صدف تزیینی تندیس شماره14
650000 t15na 7*8 cm صدف تزیینی روی میز کار با پوشش طلا نارگیل تزیینی تندیس شماره15
650000 t16ma 65 mm صدف تزیینی روی میز کار با پوشش طلا مرجان تزیینی تندیس شماره16
150000 t17sa 45 mm صدف تزیینی روی میز کار با پوشش طلا صدف تزیینی تندیس شماره17
150000 t18sa 12 mm صدف مطلا گوشواره تزیینی مطلا گوشواره تزیینی مطلا تندیس شماره18
120000 t19sa 25 mm صدف مطلا گوشواره تزیینی  مطلا گوشواره تزیینی مطلا تندیس شماره19
160000 t20sa 25 mm صدف مطلا گوشواره تزیینی مطلا گوشواره تزیینی مطلا تندیس شماره20
150000 t21sa 33 mm سینه ریز تزیینی مطلا سینه ریز مطلا تندیس شماره21

لطفا در کلیه مراحل بعدی کد اثر هنری را به یاد داشته باشید