معرق طلا 

معرق طلا چیست؟

آثار هنری پس از طراحی بر روی چوب یا مقوای زخیم و فشرده و یا مواد مصنوعی سخت پیاده و سپس بریده می شود. در مرحله بعد ورق طلا بر روی آن چسبانده و با محافظ کوتینگ می گردد. در مرحله پایانی بر اساس طرح اولیه در قاب جاسازی و کل قاب در مقابل عبور ذرات موجود در هواپک می گردد

کدام دسته از محصولات را می توان به صورت فوق سفارش داد؟

کلیه آثار موجود در این سایت می تواند به صورت معرق طلا سفارش داده شود. روش سفارش نیز همانند سفارش سایر آثار هنری است،حتما به یاد داشته باشید که برای انجام سفارش لازم است که کد محصول یا اثر هنری مد نظر خود را به خاطر داشته باشید. برای توضیحات بیشتر به راهنمای سفارش مراجعه نمایید

تفاوت قیمت؟

در مورد قیمت این آثار با توجه به مواد بکاررفته - مقوا چوب و یا مواد مصنوعی - و نیز داخلی یا خارجی بودن  این مواد، بین 3 تا 8 درصد تفاوت قیمت مثبت  وجود دارد

سفارش آثار  معرق         راهنمای سفارش

معرق طلا            
کلیه آثار موجود در این پایگاه_بجز مینیاتور_ پذیرفته می شود        

معرق طلا            
کلیه آثار موجود در این پایگاه_بجز مینیاتور_ پذیرفته می شود        

معرق طلا            
کلیه آثار موجود در این پایگاه_بجز مینیاتور_ پذیرفته می شود        

معرق طلا            
کلیه آثار موجود در این پایگاه_بجز مینیاتور_ پذیرفته می شود        

معرق طلا            
کلیه آثار موجود در این پایگاه_بجز مینیاتور_ پذیرفته می شود        

معرق طلا            
کلیه آثار موجود در این پایگاه_بجز مینیاتور_ پذیرفته می شود        

معرق طلا            
کلیه آثار موجود در این پایگاه_بجز مینیاتور_ پذیرفته می شود