تماس با سردبیری 

تماس با سردبیر

یکی از افتخارات این سایت ایجاد کانال های ارتباطی مستسقیم با مخاطبین است . از همین روی شما می توانید با کلیه مدیران این پایگاه ارتباطی بی واسطه داشته باشید. یقینا نظرات شما راهگشای ماست و ارایه نظرات و مشورت های شما مخاطبین عزیر از هدایای ارجمندی است که از سوی خدای رحمان به دست شما بر ما ارزانی گشته است.از همین روی در اولین فرصت نظرات و پیشنهادات شما را بررسی و در اسرع وقت با توجه به توانمندی و بضاعت خود بکار خواهیم بست. به رسم سپاس پیشنهادهای برتر فرایندی با نام پیشنهاد دهنده ثبت و اعلام عمومی می گردد

با احترام فراوان سردبیر

فرم تماس با سردبیری