سخن سردبیر

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سعی ما بر آن است که پیراسته از خطا و بی واسطه‌ی اغیار در عرصه‌ی ارزشهای هنری و بازاریابیِ این متاع گران بها سخن گوییم و بر آن اساس دست به اقدام زنیم.

متاعی که امروز، هنرمند فرزانه اش در صدر نمی نشیند، قدر نمی بیند و آثار گرانبهایش، پس از مرگی غریبانه به ناگهان بهادار می شود.

 • ایشان، تا زنده اند کسی یادشان نمی کند و چون داغ فراقشان بر دل نشیند، هزاران نا آشنا، این غایبان دیروز و مدعیان اسرار غارِ امروز، غوطه ور در اشک فراق، شب های خاطره برگزار می کنند!! و او که خود نیست تا از خود دفاع کند، جسمش اسیر خاک، روحش در تالمی دردناک و نامش بر چارچوبه ورودی بنیادی هنری، محصور و محبوس می شود و  مدعیانی جدید، که نان خور نام او و پی گیر کار خویشند بنام آرمان او  و بی هیچ رنجی ، خزانه دار گنج او می شوند .
   

 • ماموریت ما
  اینچنین بود که در عرصه فضای مجازی دست بکار ایجاد فضایی حقیقی برای ارتباط هنرمند و هنردوست شدیم .
        
  * تا اثر هنری را بی واسطه غیر به دست هنر دوستان برسانیم
        
  * تا فضایی برای عرضه آثار هنرمندان ایجاد کنیم
        
  * تا ارزش های ملی و مذهبی خود را در قالب هنر پاس داریم
        
  * تا پایگاه و مرجعی علمی برای هنر جویان و هنر پژوهان باشیم
        
  * تا هنر را در نگارخانه چشم های زیبای شما مهمان کنیم
        
  * تا آثار برگزیده و چشم نواز و پاک هنر ایران و جهان را در منظر مخاطبان جهانی خود قرار دهیم
        
  * تا گونه های مختلف هنر خصوصا هنر خوشنویسی را در تمامی عرصه ها، مردمی و قابل دسترس کنیم
        
  * تا نمونه ها و الگوهای خوشنویسی و آثار اساتید هنر را در اختیار مردم هنردوست قرار دهیم
        
  * تا آموزش هنر را به آسان ترین روش در اختیار همگان قرار دهیم
   

 • محدوده‌ی فعالیت
  و اما
  گرچه از هنر خوشنویسی آغاز نموده‌ایم، اما محدوده‌ی فعالیت ما به خوشنویسی محدود نمی شود، صنایع دستی، هنرهای تجسمی، نقاشی، مجسمه سازی و ... نهایتا همه عرصه های هنری به مرور جایگاه خود را در سایت "هنر برای شما" باز خواهند نمود.

 • چشم انداز ما
  چشم انداز ما در عرصه‌ی هنر، کسب جایگاه اول در ارایه‌ی آثار ارزشمند، آموزش و نشر هنر ملی و دینی در بین کشور های اسلامی و قرار گرفتن در بین 20 سایت هنری اول جهان است .
   

 • روش ها و فرایندها
  و اما برای رسیدن به این ماموریت از روش های زیر استفاده می نماییم:
          * ایجاد کارگروه های تخصصی برای انجام امور.
          * ارایه‌ی آثار هنری در بخش های مختلف سایت و فروش آن.
          * برگزاری نمایشگاه های هنری در داخل و خارج از کشور.
          * حمایت از هنرمندان از طریق معرفی رزومه و آثار ایشان و نیز اختصاص صفحات نمایشگاهی مجازی با تخفیف ویژه.
          * امانت فروشی آثار هنرمندان در رشته های مختلف.
          * ارزشیابی و قیمت گذاری آثار هنری.
          * برگزاری حراج های دوره ای حقیقی و مجازی.
          * چاپ و نشر آثار هنری.
          * برگزاری جلسات و سمینارهای تخصصی هنری.
          * آموزش.
          * انجام سفارشات مشتریان .
          * ارائه‌ی خدمات خاص.
          * اطلاع رسانی از فعالیت های هنر متعالی داخل و خارج از کشور.
          * ارائه‌ی خدمات مشاوره. 
          * همکاری با دانشگاه ها.
          * همکاری با موزه های هنری در جهان اسلام.
          * ارائه‌ی دانستنیها و خلاقیت های هنری.

 •  ارزش ها
  اما فعالیت های ما در چارچوب ارزش های سازمانی تعریف شده‌ای انجام می گیرد. این ارزش ها مبنای اتخاذ روش‌ها، فرایندها و عملیات ما گردیده است. برمبنای ارزش های تعریف شده‌ی ما:
           * کسب سود به هرقیمتی توجیه پذیر نیست و ما هر درآمدی را حلال نمی دانیم.
           * هدف وسیله را توجیه نمی کند. بسیاری از روش های تجارت موجود حرام و یا حداقل شبهه ناک است.
          * ارتباط با مشتریان براساس جایگاه انسانی آنها در نظام الهی تعریف می شود. بر این اساس حقوق متقابل مشتری و هنر برای شما را تعریف نموده ایم. بر این اساس معتقدیم که هر معامله حقوق دو جانبه ای را تعریف می کند. هرگونه خدعه، دروغ گویی، جلوه دادن کالا بیش از حد واقعی، مطرح نکردن عیوب و ... از مصادیق غش در معامله است و موجب ابطال معامله. از سوی دیگر حق دادنی است و از جمله حقوق مهم، حق الناس است که حتا شهادت آن را محو نمی کند. این پایه‌ی حقوق مشتری در اسلام است که با هیچ شعار مشتری محور در دنیای تجارت کنونی قابل قیاس نیست. چرا که همه‌ی شعارها در تمام مدل های بازاریابی برای جلب مشتری و کسب درآمد است و نه اجرای حدود الهی!
          * همانگونه که خود به اخلاق پایبندیم، انتظار پایبندی متقابل را از مشتریان خود داریم. بر این اساس از دروغ های رایج جامعه نظیر مشتری محوری و ... پرهیز می کنیم و احترام به مشتری را بر اساس حقوق متقابل و جایگاه انسانی ایشان و نه میزان دارایی و یا چشم داشت به میزان خرید تعریف نموده ایم. گرچه دوام فرایندهای ما وابسته به مشتریان ماست ولی دلیل همکاری با هرنوع مشتری نیست. به همین دلیل مشتریان وفادار ما، انتخابی هستند، افرادی فرهیخته، با ادب و اخلاقی قابل احترام که در جایگاه دوستان ما قرار دارند.
           * صداقت و اعتماد، عنصر محوری رفتار ماست و این انتظار دو جانبه است. ما این اصول را رعایت می نماییم. بدیهی است مشتریانی که از اعتماد ما سوء استفاده نمایند، در فهرست سیاه معامله کنندگان قرار می گیرند.
           * ما کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم، زمانی که برای تولید اثر هنری به مشتری اعلام می شود برای ارائه کیفیت است.
          * گرچه در استراتژی و راهبرد خود به م
  دل "اقیانوس آبی" نایل شده ایم، اما این افتخار باعث تعیین قیمت های انحصار گرانه توسط ما نخواهد شد.
          
  * انصاف و انعطاف از روش های مورد پذیرش ما در بازاریابی و ارتباط با مشتریان، زیر سایه‌ی ارزش های سازمانی ماست.
           
  * شفافیت و اطلاع رسانی از جمله حقوق مشتریان و مخاطبان ماست. به همین لحاظ فرایندهای اطلاع رسانی متنوعی را برای ایجاد اعتماد و تبدیل مشتریان موردی به مشتریان وفادار تعریف و توسعه داده ایم.

 •        * ما فرایندها و عملیات خود را تعریف و اطلاع رسانی نموده‌ایم. ایجاد صفحات شخصی یک از فرایندهای هزینه بری است که بدین منظور انجام داده ایم. کلیه مشتریان ما می توانند سوابق کلیه مکاتبات، پرداخت ها و سفارش های خرید و یا تولید خود را در صفحه‌ی شخصی خود ملاحظه نمایند.
             * ماحقوق شرعی در تجارت الکترونیک و محدوده‌ی کاری خود را تعریف می کنیم و بدان پای بند هستیم.
            * آثار ارائه شده توسط ما در سایت، بر اساس اصول شرعی، اخلاقی و جایگاه انسان در نظام الهی انتخاب شده و بی استثناء پاک و منزه اند. از این روی در بین پایگاه های هنری جهان به عنوان پایگاهی پاک، امن و حتا قابل دسترس برای کودکان برگزیده شده ایم.
            * امانت داری از ارزش های سازمانی ماست که آن را از پیامبر صادق و امین خود آموخته ایم. باور جمعی به امانت داری و نامگذاری آن پدر امت در جامعه‌‌ی جاهیلت عربی به "محمد امین" عامل اصلی در توسعه اسلام بود. ایکاش جامعه‌ی اقتصادی ما نیز اهمیت این عنصر بنیادین را در عرصه حرکت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درک می کرد.
            * گفتیم که کیفیت محصول از ارزش های بنیادین و سازمانی ماست. در دنیای تجاری امروز روش های بسیاری برای اطمینان بخشی به مشتریان تعریف شده است اما هیچ روشی نظیر اطمینان تولیدکننده به اثر خود در مخاطب ایجاد آرامش نمی کند. بدین لحاظ ضمانت و ارایه شناسنامه آثار هنری را تعریف و به عنوان فرایند اصلی خود جاری سازی نموده ایم.
            * علاوه بر تعریف و اعتقاد به ارزش ها و اجرای دقیق فرایندها، عامل مدیریت را نیز به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت باید لحاظ نمود. امیدوارم سابقه 36 ساله‌‌ی اینجانب در امور هنری، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی، موجب تعالی سازمانی و دسترسی هرچه سریع تر ما به اهداف گردد.
  و من الله التوفیق و علیه التکلان
  حمید خاکبازان