آثار حجمی و تندیس با پوشش طلا

نکات قابل توجه

آثار هنری ارایه شده در این پایگاه عمدتاَاز پرندگان، ماهیان و دریا زیستان تاکسی درمی شده اند و یا از چوب ساخته شده و پس از طراحی با ورق طلا پوشش داده شده و سپس انجام عملیات ماندگاری با محافظ مخصوص کوتینگ گردیده اند. در مرحله پایانی بر اساس طرح اولیه در قاب جاسازی و کل قاب در مقابل عبور ذرات موجود در هواپ ک شده است

کدام دسته از محصولات را می توان سفارش داد؟

تنها آثار موجود در این بخش سایت - که تصاویر آن در زیر مشاهده می شود - قابل خریداری - و نه سفارش - هستند. روش خرید نیز همانند خرید سایر آثار هنری است، به راهنمای خرید مراجعه نمایید..

قیمت

با توجه به منحصر به فرد بودن این آثار و عدم امکان ساخت نمونه  دیگر که دقیقا مشابه با نمونه قبلی باشد، قیمت ها ثابت بوده و مشمول تخفیفات دوره ای حراج ها و یا مناسبت ها نخواهند بود.  

        راهنمای خرید
خرید

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا            

آثار حجمی | تندیس با پوشش طلا