اعطای نمایندگی


پایگاه “هنر برای شما” در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی خود و ایجاد فضای مناسب برای خریداران محترم اقدام به اعطای نمایندگی و عاملیت فروش می نماید.


لازم است متقاضی نمایندگی- با توجه به جمعیت شهر مورد نظر- مبلغی بابت اخذ نمایندگی پرداخت نماید
در صورت درخواست نمایندگی استان، این نمایندگی بعد از گذراندن 3 ماه آزمایشی و در صورت ارائه گزارش عملکرد 3 ماهه مورد قبول و نیز فروش در حد معین ومطلوب – متناسب با شهر- می تواند به عنوان نماینده استان مورد پذیرش قرار گیرد
تبصره:برای گرفتن نمایندگی انحصاری استان،باید نحوه و برنامه کاری زمانبندی شده به پایگاه “هنر برای شما” به صورت کتبی ارائه شود
متقاضی نمایندگی باید ماهانه به صورت تصاعدی به ترتیب،1/5 مبلغ اولیه،1/4 مبلغ و1/2 مبلغ اولیه را خرید کند.
درصورت ارتقاء نماینده از شهر به استان به درصد تخفیف 5% اضافه می شود
تبصره : درصورت پذیرفته شدن نمایندگی استانی خرید ماهانه طبق تعرفه استانی می شود.
بعد از بستن قرار داد و سفارش اولیه آموزشهای لازم به نماینده ویا فرد معرفی شده از طرف ایشان توسط واحد نمایندگی داده می شود
پایگاه “هنر برای شما” و یا نماینده معرفی شده از این پایگاه می تواند در بازه های زمانی مختلف از محل نماینده و نحوه کار ایشان بازدید کند
کاندیدای نمایندگی استان در صورت پذیرفته شدن به هیچ عنوان حق فروش اثر هنری مشابه از سایر تولیدکنندگان را ندارد
در صورت فعالیت مستمر نماینده و خریدهای ماهانه منظم درصورت داشتن ضمانت نامه بانکی می تواند کل خرید را به صورت چک کوتاه مدت انجام دهد.
اگر نماینده بخواهد اثر هنری متفاوتی را تحت عنوان نماینده داشته باشد،درمبلغ خرید اولیه آنها تخفیفی تا سقف 30%بسته به تعداد اثر هنری و مبلغ کل می توان در نظر گرفت.
نماینده حق فروش اینترنتی اثر هنری مورد معامله را نخواهد داشت
با نماینده 2 قرارداد بسته می شود،1قرارداد آزمایشی که 3 ماهه می باشد وقراردادی به مدت مورد توافق 6ماه تا 1 سال
درشهرهایی که نماینده ندارد نماینده شهرمجاور می تواند با هماهنگی واحد نمایندگی آثار هنری را بفروش رساند.
تبصره : برای هر بار فروش به شهر و یا استان دیگر باید با واحد اصلی هماهنگی انجام شود.


شماره تلفن و آدرس محل فعالیت نمایندگان در داخل سایت پایگاه هنر برای شما قرار می گیرد
در برنامه های مشارکتی معرفی نماینده ها انجام خواهد گرفت
درصورت تبلیغات به روشهای مختلف از جمله استفاده از رسانه های داخل استانی، پیامک و... چنانچه تغییر محسوسی در میزان فروش بر گرفته از تبلیغات روی دهد، پایگاه “هنر برای شما” مبلغی بین 10% تا 50% از هزینه تبلیغات - بر اساس فاکتور رسمی - را به عهده می گیرد
در شهر(استان) محل توافق هیچ فروش عمده ای از اثر هنری مورد نظر از طرف هیچ نماینده ای حتی پایگاه “هنر برای شما” انجام نخواهد شد و تمام موارد به نماینده ارجاع داده خواهد شد. درصورت مشاهده هر تخلفی و اثبات آن از متخلف خسارت گرفته میشود و به نماینده خسارت دیده پرداخت میشود
در صورت فروش فوق العاده و یا تخفیفی ویژه، این امتیاز برای نمایندگان هم در نظر گرفته می شود
در صورت برگزاری نمایشگاهی از طرف نماینده، پایگاه “هنر برای شما” با ارایه بروشور، تخفیف، ساک تبلیغاتی و... به ایشان کمک می کند
اگر بعد از 3 ماه نماینده نتواند در امر فروش موفق شود با کسر 15% اثر هنری باقی مانده پس گرفته می شود
اگر نماینده ای در ابتدای کار نمایندگی چند اثر هنری را تقبل نمود ولی بعد از مدتی متوجه شد که قادر به فروش برخی از آثار نمی باشد می تواند این اثار هنری با کسر 15% به پایگاه “هنر برای شما” برگردانده می شود
اگر نماینده ای با چند اثر هنری شروع به فعالیت کند و در ادامه بخواهد آثار هنری جدید را به لیست اثر هنری اضافه کند این امکان وجود دارد که خرید اولیه به صورت عاملیت فروش ولی با تخفیف نمایندگی انجام گیرد


عامل فروش برای پایگاه “هنر برای شما” مانند یک مشتری عمده است و پایگاه هیچ تعهدی به عامل ندارد
درهر شهری می توان چند عامل فروش داشت
در صورت اعطا نمایندگی به شهری که در آن عامل فروش وجود دارد، تمام عاملها زیر مجموعه نماینده قرار می گیرند
در صورت فعالیت مستمر و صحیح یک عامل فروش در شهرهای کوچک با رسیدن به حداقل فروش نمایندگی آن شهر، در صورت موافقت مدیریت، عامل فروش می تواند به عنوان نماینده شهر در نظر گرفته شود و سایر عاملهای فروش به ایشان ارجاع داده شوند
میزان تخفیف اثار هنری برای عاملیت فروش با توجه به تعداد و کیفیت کار متفاوت است
در صورت عدم فروش اثر هنری توسط عاملیت، پایگاه هنر برای شما به هیچ عنوان تعهدی در بازپس گیری اثر هنری ندارد


آثار غیر اصلی به آثار هنری امانی هنرمندانی گفته می شود که با سفارش پایگاه نسبت به تولید اثر هنری اقدام ننموده ولی اثرشان را برای بازار یابی و فروش در اختیار پایگاه قرار داده اند
تخفیفات این اثار هنری کاملا متفاوت بوده و ممکن است در بازه های زمانی متفاوت متغیر باشد


در صورتی که نماینده به هر کدام از تعهدات ذکر شده در بالا عمل نکند قرارداد فسخ می گردد
در صورت فروش اثر هنری در خارج محل نمایندگی- در صورتیکه هنر برای شما در آن محدوده نماینده ای داشته باشد- و احراز آن برای مدیریت پایگاه هنر برای شما، قرارداد فسخ می گردد
در صورتی که نماینده اثر هنری را با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده در پایگاه بفروشد ابتدا جریمه و در صورت تکرار قرار داد فسخ می شود


درصورت رضایت از کار نماینده و یا عامل فروش جایگاه ایشان ارتقاء می یابد
در صورت نیاز به طرحهای تشویقی با صلاحدید واحد نمایندگی اقدام خواهد شد
هر فصل 3 نماینده برتر انتخاب شده و این افراد - به عنوان جایزه و یا پاداش - می توانند برای فصل آینده خرید خود را با تخفیف بیشتری انجام دهند
راه اندازی خواهد شد برای ارتباط نمایندگان و اطلاع از عملکرد همدیگر و دریافت خبرهای جدید بخشی در سایت هنر برای شما

با افزایش تعداد نمایندگی ها و گسترش فعالیت واحد نمایندگی موارد زیر انجام خواهد گردید :
تهیه پنل پیامکی مخصوص نماینده ها
راه اندازی واحد ارتباط با مشتریان مخصوص نمایندگیها