Slide background

Slide background


Slide background


Slide background

بیانیه هاو فراخوان جشنواره ها

اطلاعیه مهم، فراخوان، ثبت نام و

1.این فضا برای تبلیغات مهم و عمومی منظور گردیده است و دارای قابلیت قرار دادن عکس و متن همراه با لینک می باشد /
2. به عنوان مثال جشنواره قرانی خوشنویسی
3.
4. از این فضا به عنوان فرم رسال نظرات و پرسشنامه نیز می توان استفاده کرد
5.
6. دارای قابلیت جاگذاری بنر با فرمت هایgif و

بخش های تبلیغی در صفحه اول که قابل واگذاری می باشند در این صفحه بازسازی شده اند

توضیح: در مجموع 4 صفحه از این نوع وجود دارد هزینه ماهیانه این صفحات 600 هزارتومان می باشد. ضمنا بیش از یک صفحه در اختیار یک فرد یا شرکت قرار نمی گیرد. بلحاظ موضوعی نیز لازم است تصاویر و محتوا تاییدیه سایت را اخذ نماید و عقد قرارداد به منزله تایید محتوا و تصاویر نخواهد بود.

توضیح:برای هر صفحه تنها 4 کپشن و یا باکس لغزنده وجود دارد . هزینه این باکس ها به ترتیب از بالای صفحه 100هزارتومان/ 90 هزار تومان/85 هزارتومان و 80 هزارتومان می باشد. محتوا و تصاویر این باکس ها نیز تابع قوانین داخلی سایت می باشد


.این فضا برای تبلیغات مهم و عمومی منظور گردیده است و دارای قابلیت قرار دادن عکس و متن همراه با لینک می باشد /
2. به عنوان مثال جشنواره قرانی خوشنویسی
3. دارای قابلیت جاگذاری عکس
4. از این فضا به عنوان فرم ارسال نظرات و پرسشنامه نیز می توان استفاده کرد
5. دارای قابلیت جاگذاری بنر با فرمت های نظیرgif
هزینه این باکس به صورت ماهیانه 250 هزار تومان می باشد

ویژگی ها:این صفحات همانند تبلیغات بالای صفحه اول به صورت اسلاید شو بوده که با حرکت موس هم حرکت می کنند
آرم و نشان شما در بالای باکس تبلیغی قرار می گیرد
پس از تبلیغ در هدر صفحه اول بزرگترین ابعاد را در اختیار دارد
متن و عکس توامان در کادر قرار می گیرد

هزینه ماهیانه برای هر صفحه 200هزارتومان

( صفحاتی که با کلیک بر روی تبلیغات آن، صفحه ای باز می شود و سفارش دهنده می تواند تصاویر و یا توضیحات مفصل خود پیرامون تبلیغ منتشر شده را به اطلاع مخاطبین برساند )

هزینه ماهیانه 250 هزارتومان

بلحاظ موضوعی لازم است تصاویر و محتوا تاییدیه سایت را اخذ نماید. لازم است کلیه سفارش دهندگان از ارزش های سازمانی این پایگاه تبعیت نمایند.
بدیهی است عقد قرارداد کلی برای تبلیغات به منزله تایید محتوا و تصاویر نخواهد بود
در صورت نیاز به طراحی و یا عکاسی
هزینه عکاسی و یا طراحی تبلیغات جدا محاسبه می گردد .

متعاقبا اعلام می گردد

  • thumb1


   ((عزیزان و بزرگوارانی که تمایل دارند این سایت را بستری برای تبلیغات و معرفی خدمات و فعالیتهایشان قرار دهند می توانند با شماره 77655167-021 تماس حاصل فرمایند))
  • thumb1
   (( در این باکس تبلیغی متن ، عکس و یا طراحی شما می تواند به صورت توامان قرارداده شود ))
  • thumb1


   هزینه ( صفحات ویژه )  جهت تبلیغات 
   ( صفحاتی که با کلیک بر روی تبلیغات آن، صفحه ای باز می شود و سفارش دهنده می تواند تصاویر و یا توضیحات مفصل خود پیرامون تبلیغ منتشر شده را به اطلاع مخاطبین برساند )
   هزینه این صفحات ماهیانه  :250 هزار تومان
   (( ضمنا هزینه عکاسی و یا طراحی تبلیغات جدا محاسبه می گردد ))
    
  • thumb1


   (( آرم و نشان موسسه شما می تواند در بالای این تبلیغ و پیام قرار گیرد ))
  • thumb1


   (( هزینه عکاسی و یا طراحی تبلیغات جدا محاسبه می گردد ))